top of page

Wat is EVP? dat komt u hier allemaal te weten, EVP is een afkorting uit het Engels en is voluit geschreven "Electronic Voice Phenomena" wat betekend in het Nederlands "Electronisch Stemmen Fenomeen" op deze pagina gebruiken wij vanaf nu de afkorting EVP u weet nu immers wat wij ermee bedoelen, De meeste mensen staan er een beetje sceptisch tegenover, totdat je inderdaad de "overleden" mensen hoort praten, en er achter antwoorden komt die "niemand" geweten heeft of kan hebben hoe verklaren wij dan dat ene antwoord??

 

De mensen die ons hebben verlaten praten elke keer met ons, vraag is en blijft alleen, willen wij er naar luisteren, durven wij de antwoorden onder ogen te komen, en willen wij sommige antwoorden eigenlijk wel weten? 

 

Wij op aarde kunnen deze bandstemmen alleen verstaan als wij de overledenen een "bron" geven, Dit kan een radio, een televisie,of een ruisgenerator zijn (iets anders mag ook) Alles wat geluid maakt is in zekere zin bruikbaar. Geluid bestaat uit geluidstrillingen en is energie. Entiteiten gebruiken het aangeboden geluid door middel van gebruik van hun eigen energie maar ook de energie van de stem opnemer. Samen in combinatie met energie, hoge concentratie en telepathie kunnen zijn de aangeboden geluidstrillingen beïnvloeden. Hierdoor ontstaan daadwerkelijke stemmen die in verschillenden ritmen, intonatie en klanken hoorbaar worden. Wanneer men de stemmen kan horen dan zijn entiteiten daadwerkelijk in de directe omgeving, wat ook voelbaar is.

 

Het is in ieder geval aan te raden dat (wanneer je de normale opneem methode gebruikt) je geen Nederlandse zender opzet, ook geen muziek maar echt een spraak programma, de AM en LW golf is meestal spraak en weinig muziek, maar ook op de televisie zijn er zat praatprogramma's te vinden die niet Nederlands zijn, dus bij Barend en van Dorp als voorbeeld zal het wel lukken maar de stemmen onderscheiden van wat er gezegdt wordt door hun of door de overledenen zijn dan niet te herkennen, zeker in het begin is dit moeilijk.

 

Zoals met alles zijn er voor- en nadelen aan EVP, niet elke overledenen is "aardig" net zoals wij een "ochtenhumeur" hebben of een "bad day" hebben ook de overledenen die, sinds enige maanden beschikken wij over een "gebed voor bescherming" wat als doel om negatieve entiteiten niet te laten doorkomen. Na het overlijden van een mens sterft alleen het stoffelijk lichaam en de persoonlijkheid (het denken) blijft in de geestelijke wereld precies hetzelfde.

 Tot nu toe zijn er geen "blijvende" nadelen over bekend, Dus er is absoluut nog geen reden tot paniek.een andere richting van "Geesten" is het welbekende "glaasje" draaien daar is wel een zekere "voorzichtigheid" bij geboden, zie elders de onderwerpen op deze website.

Mensen die niets weten over de geestelijke wereld, is het niet verstandig om met bepaalde fenomenen zich zomaar bezig te houden. Verder is het van belang te weten dat als men een negatieve afstemming heeft, negatieve (stemmen) energie kan aantrekken. Een positieve afstemming, positieve energie (stemmen). Verder moet iemand goed in zijn vel zitten en ook stevig in zijn of haar schoenen staan.

  

Meer weten over evp Klik Hier >>  EVP-VOICES

bottom of page