top of page
Featured Posts

JAARVOORSPELLING 2013

JAARVOORSPELLING 2013

Geschreven door Mystica

vrijdag, 21 december 2012 00:10

zohanispirit.jpg

Vandaag 21 December 2012 zou de wereld vergaan. Daarom brengen wij de Jaarvoorspelling 2013 !

We hebben 2012 ervaren als een heftig jaar, met veel veranderingen maar ook veel wijsheid. Als je denkt dat je alles gehad hebt, bereidt je dan maar voor op wat er komen gaat, we hebben het einde van de wereld overleeft, maar nu begint het "overleven"pas......

Welkom in het dwaze jaar : 2013 !!

Jaarvoorspelling 2013

De Aarde leeft, en wij krijgen in 2013 te maken met een onvoorspelbaar jaar waarin alles mogelijk is en wat hele rare wendingen kan nemen. We gaan over in een ander tijdperk van Energie. Onze planeet is terecht gekomen in een nieuwe fase van leven waarin alles mogelijk is. Onze planeet zweeft in een groot Universum waar wij door verschillende energiebanen dwalen en zo steeds weer in een nieuwe, andere energie terecht komen, de energie van 2013 is heftig, verwarrend en zwaar, wat wij wel moeten weten is dat het woord "Samen" bovenaan staat, samen staan we sterk om dit jaar te "overleven"

Zoals we konden zien in het artikel "Jaarvoorspelling 2012" is er veel gebeurt het afgelopen jaar. Het komende jaar "2013" zal de mensheid stevig aan de tand voelen. Zij zullen allemaal te krijgen met heel veel heftige turbulentie, verlies van dierbare, werk, vrienden, geloof en materie. Het "samen" zal ervoor zorgen dat het negatieve een positieve uitwerking zal krijgen, wat niet alles, maar wel heel veel goed kan maken.

Planeet Aarde :

De aarde zal op zijn kop staan in 2013, zij krijgen te maken met nieuwe wetten en regels, waarvan zij de "vrije Keus" van de mensheid nog meer af wil nemen. Het is geen optie meer, maar een verplichting. Wil je deze nieuwe wetten en regels niet nakomen ? Dan betaal je daar een hoge prijs voor. Wereldwijd proberen zij toch steeds meer de macht te krijgen over de mens en zijn bestaan. Van vingerafdrukken op een ID kaart tot verplichting van een Donor codicil, en overweging van het "chippen van mensen" in de grotere delen van de wereld. Wat je wel of niet mag eten en hoeveel ! Waar jij rookt op straat en waar jij je broodje wel of niet mag eten. Welke plant jij wel of niet mag kweken en door wie jij het liefst behandeld wil worden in een ziekenhuis. Het wordt heel erg heftig in 2013 en dit staat dan ook op nummer 1 centraal in het komende jaar. Onmacht voor de mensheid wat een een eenheid zal vormen in ons bestaan. Samen staan we sterk !

We zijn op weg naar een Big Brother tijdperk waar ook alles mogelijk is, hacken, traceren, volgen en opsporen van praktijken waar zij belasting over willen ontvangen wordt een trend in 2013. Het virtuele paradijs zal steeds meer "misbruikt" worden door bronnen op de aarde, die de controle over de mensheid willen houden in alle opzichten.We kunnen in 2013 dus uitgaan van een ware "Cyber War"..... Wij zullen ook zien dat er een groep hier nog meer tegenop zal staan en deze wil liever AnoNieM blijven....!!

Het gevecht tussen de geloven, ongelovigen, leiders en het volk tegen de staat, zal in 2013 nog steeds in alle heftigheid doorzetten. De beginnende crisis in 2012 zorgde ervoor dat het tot nu toe nog aardig rustig bleef in Europa en andere landen. In 2013 wordt het een puinhoop. De mensen aan de top staan teveel in hun Ego en machtsstrijd en hechten meer waarde aan een materie en geld dan aan de mensheid waar zij voor zouden moeten strijden. Als zij niet voor de mensheid strijden moeten wij dat samen doen...and so be it !Een kat in het nauw van een "crisis" maakt rare sprongen !

De opstand, het ongeloof en vertrouwen in de leiders op de aarde zal ver verdwijnen en er zullen eisen komen van mensen die hun "troon" moeten verlaten doordat zij het land verkeerd regeren. Ook in Nederland zullen zij er kaas van eten. De mensen in Nederland zijn het vertrouwen kwijt in Premier Rutte en zijn kornuiten. De manier van werken, werkt niet meer.De Nederlandse mensen zien liever meer "mens"aan de top, iemand die meer in zijn gevoel staat maar vooral eerlijk kan zijn over de gang van zaken in Nederland...De SP, PVV, D66 en de 50 plus partij zullen qua partij sterker in de peiling staan. We zien ook dat steeds meer mensen zich gaan bemoeien en interesseren in de Politiek, zij staan scherp op wat er komen gaat en wat zij over ons willen besluiten. Als dit kabinet valt zal het heel erg moeilijk zijn om nog een fatsoenlijke regering te krijgen in Nederland, het geloof is weg....helaas !

Doordat wij "overleven" zal de criminaliteit toenemen in 2013. Mensen die toch niets meer te verliezen hebben zijn tot veel in staat. Hiervoor zal er een nieuwe wetgeving moeten komen op veel gebieden. Het moet hierin duidelijk zijn dat ook de wereldleiders rond de tafel moeten om zo ook samen de verandering van de wereld te bespreken omdat we allemaal met elkaar te maken hebben. De terreur en het radicale gebeuren op de wereld zal alleen maar toenemen en zo zullen ook de groeperingen groeien tot een wereldwijd netwerk waar zij in 2013 hun ogen niet meer voor kunnen sluiten. Het vereist een wereldwijde samenwerking om dit op de beste manier te behandelen. Veel landen zijn helemaal niet opgewassen tegen de terreur die het land kan bereiken omdat zij hier nooit op deze manier mee te maken hebben gehad, de spoedcursus terreur crisis zal niet ver weg blijven.

In 2013 zal de aarde te maken krijgen met voor velen een nieuw onderwerp "De Waarheid". Veel verborgen geheimen van de staat, regering, de zogenaamde "belangrijke mensen" in de wereld gaan met de billen bloot. Maar ook een verborgen waarheid in jou leven en verleden zal naar boven kunnen komen. Wij moeten meer naar eerlijkheid, openheid en willen "helder weten" maar we zullen het ook zeker helder gaan zien. Omdat wij meer zullen kijken met het gevoel, dan met het verstand, oordeel of mening. Ben niet bang voor een waarheid, het is een verlossing en ieder huisje heeft zijn kruisje, en ieder mens is uniek en heeft zo zijn eigen waarheid.

Geld en materie zal in 2013 niet zo belangrijk meer zijn...we krijgen allemaal klappen het komende jaar en de armen worden armer maar ook zullen zij de rijken raken dit maal. Zo moeten ook zij gaan inzien dat macht, roem en geld nooit zo belangrijk is dan liefde, geloof en respect voor jezelf en je medemens. De mensheid moet in 2013 gaan overleven en dat doen wij met voedsel, en een goede gezondheid. Een auto, bedrijf, of eigen huis kan overbodig worden doordat jij op een overlevingsdrang staat waarin je meer de waarde in de kleine dingen zal gaan zien. Dat is een feit waar niemand aan kan ontkomen. We hebben dit niet altijd zelf in de hand heel veel ligt in 2013 in de handen van de keuzes die onze wereldleiders zullen maken !!

In het Verre Oosten zal het gaan rommelen wat veel wrijving kan geven wereldwijd. Er komt stress over de Olie waar veel geld in omgaat en nog steeds een grote discussie en probleem zal zijn in het komende jaar. Wij zijn dus afhankelijk van wie, welke besluiten zal maken in 2013. Niet alleen in de politiek maar ook in jou leven. IK stond erbij en keer er na.....meer kan je niet doen dan ten aller tijde positief blijven en weten dat elke verandering in je leven een "bedoeling" heeft en dat het zo moet zijn. Als je je afvraagt waarom ? Dan zal daar niemand een antwoord op kunnen geven dus laat dat los en probeer het een plaatsje te geven....het moet nu eenmaal zo zijn......

Het klimaat op aarde zal ook weer een heftige verschuiving doormaken. In heel veel landen krijgen we te maken met water in overvloed. Ook in Nederland is het weer raak, want wat zijn we ook al weer vergeten afgelopen jaar ? Ow ja ...de dijken moesten opgehoogd en versterkt worden. Maar door de bezuinigingen hebben ze daar helemaal geen tijd en geld voor. Dat zullen we gaan merken en steeds een beetje meer en heftiger. Onze Nederlandse grond raakt verzadigd. Zo ook in België en Duitsland. Huizen zakken weg en bruggen verzakken steeds meer en vaker. Het wordt tijd om dit grote probleem is goed onder de loep te nemen en niet alleen in de tijd van "hoge nood" want dan is het al te laat.

De aardkorst verschuift en dit kan een hele rare wending nemen. Zo kunnen er ook stukken aardkorst al zo dun zijn dat er lava uit de grond kan borrelen op plekken waar zij dit nog niet eerder hebben vernomen.De aarde kan scheuren, barsten, trillen en beven in gebieden waar zij dit nog nooit eerder hebben meegemaakt. Het klimaat verschuift en wij kunnen beter een plant 1 tot 2 maanden eerder zaaien dit jaar omdat ook in deze energie veranderen het klimaat een nog heftigere wending gaat krijgen waar velen niet op voorbereid zijn. De aarde zweeft nog steeds door het universum. De mensheid bouwt de aarde zo vol dat hij dubbel uit balans raakt in een overgang naar een andere trilling. Dit zorgt voor verschuivingen van de korst, klimaat, en ook tijd. Ook de ondergrondse ruimtes waarvan veel mensen nog niets weten krijgen wij gaten in een brosse, bal die door wil in het Universum. Dat gebied van de aarde is op dat moment te broos, of te zwaar om zonder teveel turbulentie door een energiebaan te gaan en deze zal blijven hangen en daardoor scheuren en slijten. De Tijd gaat snel en steeds sneller, soms hebben we een enkele dag dat de tijd even stil lijkt te staan, maar een week duurt geen 7 dagen meer, niet in de vorm van tijd, de aarde draait harder en dit noemen we ook een stroomversnelling van de aarde en de energie.

Stroomstoringen zullen in 2013 nog veel meer gaan voorkomen en steeds groter, langer en heftiger dus zorg altijd voor wat extra materialen in huis waarvan jij wel denkt even te kunnen overleven in een lastige tijd. Storingen bij grote bedrijven kunnen in 2013 ook voor veel problemen zorgen....ook bij de banken.....be aware ! Er is ook veel vuur te zien waardoor veel belangrijke gegevens in verloren gaan wat voor veel mensen de waarde van hun leven kan wegnemen. Niet alleen in een materie ook in het gevoel. Wat heel belangrijk is in het jaar 2013, dat je alles wat je dierbaar is heel dicht bij je houdt, je familie, je vrienden, belangrijke papieren,je geld en de dingen die er voor jou toe doen in je leven. Het wordt een raar, dwaas jaar waarin je samen met anderen doorheen kan komen. Er zal veel van de mensheid af worden genomen op alle gebieden...jullie worden geraakt in de kern !

Het Universum

Als we het jaar 2013 in zijn geheel bekijken noemen we dat Universeel. De energie op aarde is Universeel en wij mensen leven vanuit die energie. Wij zenden allemaal een energie, gedachten of wens uit in die massale universele bal met energie wat weer zijn weg moet vinden. Zo kan je gelijkgestemde mensen vinden door wat jij uitstraalt maar wij zenden dit ook uit naar de Kosmos. Hierin is het heel belangrijk om zoveel mogelijk positieve gedachten uit te zenden naar het Universum, onze gedachten zijn energie en deze zal veel steker omgezet worden in "wensen" u vraagt zij draaien en dat zal door deze energie enorm versterkt worden in 2013. Het is belangrijk om staande te blijven qua overlevingsdrang en positieve energie in 2013. Iedereen wordt zwaar op de proef gesteld als een domino spel. Wie blijft er staan en wie valt erom. Er zullen mensen zijn die er zelf voor kiezen uit het leven te stappen, meer dan ooit te voren, veel mensen zullen overlijden aan een ziekte of omkomen in een strijd der landen of natuurgeweld. De aarde ruimt heftig op in 2013 en ook dat is een "verschuiving". Veel mensen komen en veel mensen gaan.

Het is belangrijk er voor elkaar te zijn, de manke helpt de kreupele en de armen de armen samen heb je altijd meer dan jij alleen. De eenheid van mensen heeft meer overlevingskans dan een materiele waarde en dat zullen wij in 2013 gaan zien. hulp komt uit een onverwachte hoek dit jaar en mensen die nog steeds in hun boosheid en Ego blijven staan zullen het dubbel zo hard gaan krijgen doordat zij hun lessen al eerder hadden moeten leren en eigenlijk in deze energie laatbloeiers zijn. Zij worden door deze vervelende gebeurtenissen op hun fouten gewezen en zo zullen zij een spoedcursus krijgen in het gevoel, het leven en de liefde maar helaas met heel veel spijt !

Het belangrijkste is LEEF....we hebben allemaal het einde van de wereld overleefd dus kunnen wij de rest ook wel aan ! Tijd om dingen aan te gaan, durf grote veranderingen te maken in 2013, dit is het jaar ! Blijf niet hangen in de veilige zone durf ook is "vreemd te gaan". Dat in de zin van keuzes en je eigen gevoel en verstand. Spring is in het diepe of ga in plaats van altijd links, gewoon een keer rechts. Niemand kan een verandering aan zonder zelf een verandering door te maken, en in een eigen keuze waar je zelf achter moet staan, ben niet bang om te falen, want zou je zelf niet falen, dan had een ander het wel voor je gedaan. Neem een keuze voordat een ander die voor jou neemt, het is een recht wat zij een mens in veel dingen niet af mogen nemen, dus pak hierin je kans en kijk er bewust na, zodat je de controle kan behouden over je leven en je gevoel wat het belangrijkste is voor ieder individu op deze planeet !

Let goed op elkaar en heb respect voor elkaar, begrip en vergeet niet te vergeven. Wees zuinig op de mensen om je heen want niemand leeft voor altijd, en voor je het weet kunnen ze er niet meer zijn. Kijk verder in jou bestaan als mens wij hebben maar 1 lichaam waar wij het mee doen op aarde, wees er zuinig op ,ga er met respect mee om, gezondheid is belangrijk ook in het komende jaar. Oordeel niet te snel over een ander zijn situatie, iedereen heeft zijn eigen kwetsbaarheid, luister wat zij zeggen en wees er voor elkaar, alleen kun je dit niet "overleven".

Ik wens iedereen een krachtig, gezond en liefdevol 2013

in voor en tegenspoed waarin wij moeten weten dat uiteindelijk alles goed komt !

With Love Mystica

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page