top of page
Featured Posts

PESTEN !

Geschreven door Mystica

zondag, 27 januari 2013 14:56

Al eeuwen zijn we bekend met het fenomeen "Pesten" een aards fenomeen waar nog nooit zoveel aandacht aan is besteed dan het laatste jaar. Tijd om duidelijkheid te geven waar het pesten vandaan komt en wat de mensheid denkt hieraan te kunnen doen.

bully.jpg

Pesten !

Pesten is iets wat de ziel de rest van een mensenleven kan aantasten. Een bewuste keuze van kinderen en zelfs oudere mensen om hieraan mee te doen. De media denkt zich uit te kunnen spreken over wat er door iemand heen gaat als deze kiest om uit het leven te stappen omdat deze gepest is. Tijd om dit onderwerp is goed onder de loep te nemen en in te zien waar dit probleem vandaan komt, maar vooral wat je hieraan kan doen.

De Pesters

Mensen die andere mensen graag kwellen in hun bestaan zijn altijd mensen die heel bewust kiezen om hieraan deel te nemen. Je hebt daarentegen onderontwikkelde leraren die zeggen: Het brein van een kind is nog niet goed ontwikkeld om te weten waar zij mee bezig zijn. Deze leraar zou eigenlijk een verbod opgelegd moeten krijgen om nog les te mogen geven. Want als een persoon met die gedachten zijn "wijsheid" door moet geven aan de kinderen in zijn klas dan is het ver te zoeken met de normen en waarde en wijsheid wat zij de kinderen al vroeg bij moeten brengen. Het is een tekort aan kennis en ervaring om hier een uitspraak of mening over te geven.

In 2013 zal het pesten zeer centraal staan in de samenleving. Dat wordt tijd ook !!! Al eeuwen sluit iedereen zijn ogen voor dit probleem en dat alleen omdat het moeilijk is om er iets aan te doen. Zodra het even lastig wordt met problemen in de samenleving sluit de mens vaak liever massaal zijn ogen omdat zij niet weten hoe ermee om te gaan, zowel leraren als ouders als directeuren van een school geven de pesters de vrijheid om een kinderziel aan te tasten in hun bestaan.

Omdat deze "pesters" weinig tot niet op hun fouten gewezen worden, zien zij steeds minder het kwaad in van de kwelling van een ander. Zij horen bij "de groep" en beseffen zich heel erg goed waar zij mee bezig zijn. Het is een keuze die zij maken en ook kinderen hebben een keuze. De smoes "het is nog maar een kind" gaat deze keer helaas niet op. Niemand kan ten aller tijde zijn ogen sluiten voor de fouten die een kind maakt, we hebben hier te maken met grove fouten en niet iets wat gezien kan worden als kinderstreken.

Het is nog altijd een keuze die zij maken om in groepsverband een leven van een kind tot een hell te maken. En de keuze van de volwassen mensen eromheen om dit toe te laten en dat al eeuwen lang. Als volwassen mens zouden zij de keuze moeten maken om de kinderen hierop te wijzen en te begeleiden en te zorgen dat er verandering in komt. Maar het is lastig en je hebt te maken met een meerderheid en een enkeling waarin het dan makkelijker is om de gedupeerde in dit probleem aan te spreken met de wijsheid om "afstand" te houden en "je er niet teveel van aan te trekken".

Wat hier gebeurt is dat de wijsheid die hierin gegeven wordt hetzelfde is van de reactie van de ouders, leraren en andere volwassen mensen die hun ogen sluiten voor dit probleem en daarom "afstand houden"en zich er verder weinig van aantrekken....Wat een wijsheid mensen !!! Zo zien we dus dat ook volwassen mensen een onderontwikkeld brein hebben en totaal niet weten waar zij mee bezig zijn, en toch is dit een bewuste keuze !!

Dus het verhaal van kinderen en volwassenen ligt in dit onderwerp op 1 lijn. In deze keuzes van het leven kunnen wij geen onderscheid maken want hierin zijn de kinderen blijkbaar vaker nog wijzer dan een volwassen mens die het goede voorbeeld zou moeten geven. Zij vragen zich dan ook nog af waar het probleem ontstaat, ze begrijpen er werkelijk niets van. Zo ook de media niet, die alles willen baseren op Fucking Feiten, als een soort van media-geile wetenschap waarin alles bewezen moet worden voor er een uitspraak gedaan kan worden over een probleem wat er in een kind omgaat. We hebben hier niet te maken met een theorie van Einstein maar met een kwetsbare ziel die dingen ervaart vanuit zichzelf en moet verkroppen in zichzelf, daar kunnen de feiten van een verslaggever van een mediabron helaas geen dingen aan toevoegen. Get a Life !!!

Zo gaan wij dus om met een ziel, zoeken naar een bewijs en een verklaring en dat allemaal buiten de kern van het probleem. Zelfs na de dood van een gepest kind is men nog aan het zoeken naar een tastbaar bewijs, en zo maken zij van een vreselijk drama een "Complot Theorie" omdat de mensheid alles altijd maar op feiten gebaseerd wil hebben. Goed bezig mensheid, en een applaus voor onze maatschappij.......

Snappen jullie nu waarom dit probleem zich al eeuwen voordoet en dat niemand weet waardoor het komt ? Jullie blijven het buiten de kern zoeken omdat jullie teveel leven als een kudde aardse sukkels die allemaal achter elkaar aan blijven hobbelen en altijd alles maar willen zien als bewijs en oordelen op een uiterlijk voorkomen en gedrag !!

De Gedupeerde !!

Het is fijn om een keer te spreken, wereldwijd, over dit onderwerp wat er om gaat in een kind dat gepest word. Deze kinderen zitten vaak zo erg in een isolement en een eigen wereld, waardoor zij nog amper durven spreken over het probleem in hun welzijn. Dit wordt altijd veroorzaakt door een meerderheid die zich keer op keer bewust zijn van wat deze een ander aandoen. Niet alleen de gepeste mensen dragen dit levenslang met zich mee, de pesters zullen zich altijd nog heel goed herinneren wat zij een ander aangedaan hebben. Dit zullen zij helaas pas voelen als het Karma in werking wordt gezet, en zij zich als volwassenen gepest voelen in hun omgeving.

Een kind dat keer op keer de dupe is van pesterijen die zal zich steeds meer terug trekken in de omgang met andere kinderen en zich steeds meer bevinden in een "eigen wereld" een isolement en een gedachten waarin zij zichzelf aanmoedigen om aan leuke dingen te denken om zo maar al het slechte te vergeten. Om zichzelf keer op keer rustig te houden en proberen om de wijsheid van een leraar of ouder in acht te nemen en afstand te houden. Niets is minder waar. Elke dag, elk uur, bij het opstaan en naar bed gaan zal dit kind dit nare gevoel en deze helse gedachten meedragen. Iets wat zij met niemand kunnen delen omdat zij steeds weer afgewezen worden om er zelf iets aan te doen.

Zij staan machteloos tegenover de wereld, letterlijk. Degene waar zij op zouden kunnen rekenen wijzen steeds het probleem weer af omdat zij zelf niet weten wat zij eraan kunnen doen. Een kinderziel wordt hier zodanig aangetast dat het een groot litteken zal geven voor de rest van een mensenleven. Ze zullen moeite krijgen op sociaal gebied, relaties, de liefde voor zichzelf, de eigenwaarde en zelfbeeld zal allemaal afgenomen worden in de kinderjaren en een grote rol spelen in de rest van hun leven. Zij zullen het moeilijk vinden om mensen te vertrouwen, zij zullen het lastig vinden om een oprecht mens serieus te nemen, alleen omdat zij niet meer weten of iets echt is of niet. Zij hebben totaal geen idee meer hoe ze zich moeten gedragen tegenover andere mensen en durven zich amper uit te spreken omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden om dom gevonden te worden. Deze aangetaste ziel moet dag in dag uit zichzelf zien te redden in de steeds weer terugkerende hell waarin zij terecht komen.

Dat maakt een kind zwak, maar aan de andere kant ook weer heel sterk. Zij hebben niet de keus om weg te blijven op school, het is een verplichting die de regering hen oplegt. En dan gaan zij sterk bezuinigen op zorg voor mensen met psychische problemen, welzijn en zorg. YES !!! Goed bedacht regering het probleem zogenaamd aan de ene kant ineens "goed aanpakken" ( voor het oog van het volk) en aan de andere kant weer helemaal afbreken want er is geen tijd, geld en ruimte meer om mensen te helpen met deze problemen. En wat doet de maatschappij, ze hebben allemaal een mening en vinden het allemaal heel erg sneu, terwijl zij haast vergeten dat zij het probleem zijn in dit gebeuren.

Dit probleem is vaak voor een kind dat gepest wordt niet het enige probleem. Zij worden te vaak overgedragen aan een therapeut die hen moet begeleiden omdat ze jawel "een probleem zijn" op sociaal gebied en zich niet meer zo gedragen zoals een ouder dat graag gezien zou hebben. Wat hier gebeurt is dat een kind met een probleem wat veroorzaakt wordt door kinderen met een nog veel groter probleem, weggezet wordt als "het probleem" en zo zal deze zich de oorzaak en de "last" voelen in zijn eigen leven en in die van zijn ouders....denk daar maar is over na !!

De Oorzaak en Oplossing !!

De Oorzaak van het pesten, zal de maatschappij 99% zien als een uiterlijk voorkomen van een kind. De kleding, de haren of een bril omdat een kind niet goed kan zien, zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om een kind het leven zuur te maken. Zo zullen zij ook de uitspraak kunnen doen...."Ja ik kan me voorstellen dat een kind gepest wordt deze heeft zulke vreemde kleren aan....!!" Volgens een moeder van een pester in dit verhaal....!!

Daar hebben we meteen de kern van het probleem te pakken. ! Een gedrag en voorkomen van een kind wordt "geprogrammeerd" door de ouder, een voorbeeld in de opvoeding en een kopie in het gedrag wat zij met zich meedragen en uitvoeren. Ouders die al snel een oordeel hebben over een mens en zijn voorkomen, uiterlijk of gedrag zal dit vaak uitspreken waar het kind bij is. In de domheid dat zij niet beseffen dat dit kind misschien ook zo zou kunnen gaan zien, zich erna kan gedragen en een medemens kan behandelen als een hoop stront. Mocht er een leraar komen met het feit dat hun zoon een pester zou zijn, zullen zij de uitspraak doen "dat doet mijn zoon nooit, zo is hij niet" niet onbekend zijn.

Als ouder ben je heel beschermend over je kind, zogezegd. Maar wat veel mensen niet beseffen is dat deze kinderen of het gedrag van de ouders overnemen, of er juist tegenin gaan en dat gedrag uitvoeren op mensen die zwakker in hun energie staan op dat moment. Ook kinderen die thuis onderdrukt worden kunnen zich botvieren op de kinderen op school, ook zij kopieëren het gedrag van hun ouders en zien er het kwaad niet van in omdat deze het zien als een gewenning en niet beter weten dan dat dit een normaal gedrag is wat zij vertonen. Slaan, schoppen en schelden hoort er nu eenmaal bij, en je kan beter de aanstichter zijn in dat opzicht voor je zelf een trap na krijgt. Zo zien zij dat en als zij thuiskomen zullen zij daar steeds weer mee geconfronteerd worden. Zo werken dus hele families mee met het kapot maken van een kinderziel....

De Oplossing

De oplossing. We beginnen met de Media, die spelen tegenwoordig voor wetenschappelijke wijsneuzen die heel goed naar voren weten te brengen wat er in een kind om gaat. Zo ineens uit het niets heeft iedereen een mening, een verhaal en een oplossing over wat ze hiertegen moeten doen. Zij spreken voor de kinderen die uit het leven zijn gestapt omdat deze gepest zijn in hun leven. Zij hebben een theorie die zo moet zijn omdat zij onderzoek gedaan hebben naar feiten. Verkregen feiten door het "verhoren"van kinderen en leraren die hun ogen sluiten voor het probleem in de maatschappij. Een groep moordenaars geeft nooit toe dat ze medeplichtig zijn aan het kapot maken van een ziel....als je een beetje wijsheid hebt zou je dat toch moeten weten beste media...De feiten in elk verhaal ligt nog altijd in de ziel van een gepest kind, daar kan niemand over oordelen, en al zeker niet met de zogenaamde feiten van de daders. Het is extreem belachelijk en bizar dat een gepest kind zelfs na zijn dood nog in twijfel wordt genomen. De oorzaak heeft gesproken !!!

Dan krijgen we een overleg in de kamer. Wat moeten we doen aan het pesten op scholen ? Wat is de beste keuze ? En waar gaan we dit probleem aanpakken ? Er zal gesproken worden over zogenaamde "schoolkleding" die wij kennen uit andere landen. Kinderen hebben allemaal hetzelfde uniform aan op school, om zo geen onderscheidt te kunnen maken tussen een uiterlijk vertoon of "merkkleding". Zij zullen het in Nederland overwegen, maar daarentegen zijn wij ( denken we) nog een "vrij" land waar we zelf de keuze maken wat wij wel of niet doen. Als dat zo zou zijn zouden mensen met een gepest kind de keuze moeten krijgen om thuis scholing te geven, maar dat is uitgesloten omdat zij wel willen verdienen aan de scholing van kinderen, ook al is dit voor velen een Hell...het is en blijft een verplichting !!

Er zullen veel mensen instemmen met dit idee en veel mensen tegen dit plan van aanpak zijn, omdat we zogenaamd toch het verschil moeten maken in Nederland vergeleken met andere landen. Het ziet er streng uit en wij willen juist de nuchtere Hollanders zijn, dat is voor het gevoel beter. En ach dat ene kind op de tien dat gepest wordt, daar willen we geen drastische maatregelen voor nemen. Dit is dan dat ene kind weer dat een probleem vormt, de rest heeft geen problemen terwijl de meerderheid het probleem is en daar horen ook de volwassen mensen bij !

Als de ouders niet in staat zijn hun kinderen bepaalde normen en waarde mee te geven, dan zullen er maatregelen moeten komen om door andere mensen deze kinderen die wijsheid wel mee te geven. En deze kinderen op te leiden als een mens die waarde heeft voor de medemens en zo met respect om kan gaan en als kind, kind kan zijn. Dit probleem is niet te verhelpen met een schooluniform omdat we dan bezig zijn met uiterlijk vertoon. Het moet aangepakt worden bij de Bron en de bron is het kind en de ouders, maar vooral het kind.

Wijze lessen op scholen over pesten, maar vooral over wat er in een kind omgaat, wat een mens is en wat een ziel is. Kinderen zijn niet te jong om dat te leren, zelfs de volwassenen zouden een spoed cursus moeten krijgen hoe zij anders tegen de wereld en de mensheid moeten aankijken. We moeten afstand doen van de Aardse Programmering, oordeel op uiterlijke kenmerken en gedrag. Ons lichaam is maar een huls, de ziel is wat wij zijn. Als je dit wetenschappelijk wil zien op basis van feiten dat weten we allemaal dat we de ziel zijn, hoe moeilijk is dat om te begrijpen ??????

En dat is de kern van het probleem als pester, ouder, leraar, directeur, maatschappij en regering wat een probleem maakt van een kind die leeft in een eenzaam bestaan, die zich alleen voelt, een probleem voelt en zich niet begrepen voelt. Die niet meer weten wie ze moeten zijn, hoe zij moeten zijn, of zij mogen spreken, of iets oprecht of nep is, of iets liefde of haat is. En wat nogmaals iets is, waar je pas over kan oordelen als je het beleeft hebt, omgevallen bent en terug op moest staan, elke dag maar weer. Je kan pas inzien wat het met iemand doet als je je ogen opent, luistert en er wat aan doet...samen, als ouders en maatschappij om zo het belangrijkste in het leven, de jeugd, dragelijk te maken voor iedere kinderziel op aarde. Vol vreugde en plezier, ieder op zijn eigen manier, waar niemand het recht heeft om dit van een kind af te nemen !!!

Doe er wat aan !!

Liefs Mystica

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page